Pogotowie
Usługi
Inne
Jak wzywać

JAK I KIEDY WZYWAĆ POGOTOWIE RATUNKOWE

Podstawowym (bezpłatnym), numerem alarmowym pogotowia ratunkowego w Polsce jest nr :

999

Pod tym numerem należy zgłaszać wszelkie sytuacje, w których konieczna będzie pomoc  zespołów ratownictwa medycznego. Zgłoszenie odbiera przeszkolony dyspozytor w centrum powiadamiania ratunkowego, który błyskawicznie musi ocenić nagłość wezwania i podjąć decyzję o jego realizacji. Dlatego też dyspozytor musi zadać kilka podstawowych pytań w celu ustalenia powodu wezwania, jego miejsca oraz rodzaju zespołu, który zrealizuje to wezwanie. Bardzo istotne jest aby nawet w dramatycznej sytuacji spokojnie odpowiadać na pytania i nie popędzać dyspozytora - to nie przyspieszy dotarcia zespołu, a czasami może nawet opóźnić!   

 

drugim (bezpłatnym) numerem alarmowym, który obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej jest nr:

112

                                                                                                                                                                 

NIEZWYKLE WAŻNE JEST SPRAWNE UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA DYSPOZYTORA !

Jakie pytania może zadać dyspozytor

o   Co się stało?

Rodzaj zdarzenia, wypadku lub zachorowania, objawy, dolegliwości  (np. utrata przytomności, wypadek samochodowy, upadek z wysokości, zasłabnięcie w miejscu publicznym, atak padaczki itp.)

 

o   W jaki stanie znajduje/ą się osoba/osoby potrzebująca pomocy?

Czy jest przytomna, czy oddycha, czy się rusza, w przypadku zdarzeń masowych- ile osób jest poszkodowanych i jaki jest ich stan ogólny.

 

o   Miejsce / adres zdarzenia?
Miejsce zdarzenia, wypadku lub zachorowania, miejscowość, w miarę dokładny adres, jakieś charakterystyczne punkty topograficzne/odniesienia ułatwiające zespołowi dotarcie na miejsce zdarzenia.

 

o   Dane osoby zgłaszającej?

      Twoje dane osobowe – nazwisko, imię, numer telefonu z którego dzwonisz.

 

o   Dane o poszkodowanym?

Imię , nazwisko, wiek, jeśli jest to przypadkowo spotkana (nieznajoma) osoba po prostu powiedz, że jej nie znasz.

Pamiętaj nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki !


Każde wezwanie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone słowami: 

"wezwanie przyjęte-przyjedziemy"


Kto może wezwać pogotowie?
Każdy - przyjmowane są wszystkie zgłoszenia. Pamiętaj jednak, że w przypadkach wątpliwych (podejrzenie fałszywego wezwania, niedokładne dane adresowe lub przerwanie rozmowy), dyspozytor może ponownie nawiązać rozmowę dzwoniąc pod numer telefonu osoby wzywającej pomocy.

Kiedy wzywamy pogotowie?
Pogotowie ratunkowe udziela świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, tzn. nagłego zachorowania, wypadku, porodu lub pogorszeń stanu zdrowia stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia, a także wszelkich zachorowań w miejscach publicznych.  

Co robić, gdy czekasz na karetkę?

ü  Jeżeli jest to wypadek - zabezpiecz miejsce. Dyspozytor sam powiadomi inne służby ratownicze potrzebne na miejscu zdarzenia.

ü  W przypadku nagłego zatrzymania krążenia (nieprzytomny, brak oddechu, brak reakcji),  udziel pierwszej pomocy ! Dyspozytor udzieli informacji jak należy postępować i pokieruje w udzielaniu pomocy .

 

Pamiętaj ważne są pierwsze 4 minuty, w których należy podjąć czynności ratujące życie

ü  W przypadkach nie zagrażających życiu pacjenta, dyspozytor udzieli informacji w jaki sposób pomóc poszkodowanemu lub kto jest w stanie przybyć na lekarską wizytę domową.

Pamiętaj, że czas oczekiwania na przyjazd karetki w sytuacjach krytycznych wydaje się nadmiernie długi. Zespół dotrze na miejsce najszybciej jak będzie tylko mógł. Dlatego nie miej pretensji do pracowników pogotowia ratunkowego o zbędną opieszałość. Chcąc pomóc zbierz i przygotuj karty informacyjne z leczenia (jeśli pacjent takie posiada), sporządź spis leków, które przyjmuje, przygotuj dokumenty tożsamości i ubezpieczenia chorego.


Gdzie trafia pacjent?
Do najbliższego szpitala, który pełni dyżur i udziela świadczeń w wymaganym zakresie. Odpowiedzialność zespołu ratownictwa medycznego kończy się z chwilą przekazania pacjenta zespołowi lekarskiemu izby przyjęć szpitala.

Kto może jechać z  pacjentem?

Z niepełnoletnim pacjentem do karetki może wejść osoba towarzysząca. Natomiast z osoba dorosłą do karetki może wejść osoba towarzysząca pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę kierownik zespołu.


 

Facebook