Pogotowie
Usługi
Inne
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA POZ


Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w czasie, kiedy przychodnie POZ są nieczynne, tj. po godzinie 1800 do 800 rano dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Od marca 2011 r. świadczenia realizowane są w przychodni właściwej według miejsca zamieszkania pacjenta, jednak może on skorzystać z usług innej placówki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ  lub we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ.Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe realizuje nocną i świąteczną opiekę zdrowotną dla mieszkańców gmin:  Brenna,  Chybie,  Dębowiec,  Istebna,  Skoczów,  Strumień, Ustroń   i  Wisła .   

(Dla pozostałych mieszkańców gmin powiatu cieszyńskiego, tj. Cieszyn, Goleszów, Hażlach, Zebrzydowice świadczenia te realizowane są przez Szpital Śląski w Cieszynie).

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej POZ Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe realizuje w: 
 •  Ambulatorium POZ - Skoczów, ul. Krzywa 4;   tel.  33/85-79-550
 •  Ambulatorium POZ - Wisła, ul. Dziechcinka 4; tel.  33/85-79-546

            


Lekarz dyżurny POZ udziela również porad telefonicznych !

Każdy pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:
 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących    bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
   Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:
  • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
  • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
  • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
  • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
  • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
  • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;
  • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
  • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać zespół ratownictwa medycznego).
  • Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. Każdy pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

    W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

   • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;
   • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;
   • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

     Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

     Prawo do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowanej bezpłatnie mają pacjenci objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Świadczenia te są realizowane bez skierowania, jednak personel placówki medycznej ma obowiązek sprawdzenia dokumentu potwierdzającego prawo pacjenta do świadczeń NFZ (do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego może to być np. dowolny dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne np. formularz ZUS RMUA).


    • w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie oraz w formie wizyt domowych ( w przypadkach medycznie uzasadnionych ).
     Facebook