Pogotowie
Usługi
Inne
Szkolenia - Pierwsza pomoc

 

SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe prowadzi profesjonalne szkolenia (kursy) z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia prowadzone są przez ratowników medycznych Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, którzy posiadają  stosowne uprawnienia do prowadzenia szkoleń, oraz dysponują wiedzą zarówno praktyczną  jak i teoretyczną. Z codziennej praktyki  wiedzą jak często brak pomocy świadka zdarzenia ma wpływ na uratowanie życia drugiemu człowiekowi. Szkolenie jest prowadzone według najnowszych wytycznych dotyczących podstawowych zabiegów resuscytacyjnych BLS i jest skierowane dla wszystkich osób.


Program obejmujący szkolenie : 
 1.  Przyczyny i rodzaje nagłych zdarzeń (wypadków)
 2.  Postępowanie w określonych sytuacjach nagłych:
       –  porażenie prądem,
       –  utonięcie,
       –  oparzenia termiczne i chemiczne
 3.  Nagłe zatrzymanie krążenia:
       –  tamowanie krwotoków,
       –  udar cieplny,
       –  zawał serca
 4. Metody udrażniania dróg oddechowych i sztucznej wentylacji
 5. Złamania:
      –  opatrywanie ran


Czas ramowy szkolenia to około 4 godz.


Warto wiedzieć !

Art. 162. [Nieudzielenie pomocy] (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r - KODEKS KARNY)
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Art. 209. [Podstawowe obowiązki pracodawcy]  (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r - KODEKS PRACY)
§ 1. Pracodawca jest obowiązany:

  1)  zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

  2)  wyznaczyć pracowników do:

a)  udzielania pierwszej pomocy,


 


Zapewnij sobie i bliskim bezpieczeństwo – każdy z nas może uratować czyjeś życie !


 
 


Facebook