Pogotowie
Usługi
Inne
Związki Zawodowe

KRAJOWY ZWIĄZEK PRACOWNIKÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

**************************************************************

Komisja Zakładowa w Cieszyńskim Pogotowiu Ratunkowym
Skład Zarządu:

  • Marek Iskrzycki                         Przewodniczący

  • Grzegorz Gabzdyl                      Z-ca Przewodniczącego

  • Tomasz Wesołowski                 Skarbnik

  • Michał Szopa                              Sekretarz

  • Konrad Gadowski                     Członek

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

*****************************************************

Komisja Zakładowa w Cieszyńskim Pogotowiu Ratunkowym
Skład Zarządu:

  • Łukasz Przyborowski                    Przewodniczący

  • Dariusz Czepczor                            Z-ca Przewodniczącego/Skarbnik

  • Zdzisław Pilch                                 Sekretarz

Facebook