Pogotowie
Usługi
Inne
Dokumenty
OpisPlik
Ustawa o działalności leczniczej
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r (Dz.U. 2016.1638 tj. z dnia 07.10.2017r)
Pobierz
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym
ustawa z dnia 8 września 2006r (Dz.U.2017.2195 tj. z dnia 28.11.2017r)
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
z dnia 9 listopada 2015r (Dz.U. 2015.2069 z dnia 08.12.2015r)
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 18 października 2010r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowań członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2010r nr 209 poz. 1382)
Pobierz
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r (Dz.U. 2017. 1938. t.j. z dnia 19.10.2017r )
Pobierz
Prawa Pacjenta
Ustawa z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009r nr 52 poz. 417)
Pobierz
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Wniosek wraz z opisem do wypełnienia
Pobierz
Wniosek o wydanie opinii zabezpieczenia medycznego
dokument
Pobierz
Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego
Ustawa z dnia 22 listopada 2013r (DZ.U.2013.1635 z dnia 23.12.2013r)
Pobierz
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
Ustawa z dnia 20 marca 2009r (Dz.U. 2017.1160. t.j. z dnia 19.06.2017r)
Pobierz
Oświadczenie o prawach rodzicielskich
Pobierz
Oświadczenioe o braku sprzeciwu
Oświadczenie o braku sprzeciwu do udostępnienia dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta
Pobierz
Klauzula RODO
Klauzula RODO dla Interesantów
Pobierz
Klauzula RODO Pacjentów
Klauzula dotycząca pacjentów CPR
Pobierz
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176)
Pobierz
Facebook